අඩුමුදලකට ChromeBook ලැප්ටොප් එකක්

Chromebook  නමින් වෙලද පොලට පැමිනෙන ලැප්ටොප් හා ටැබ් වල  මෙහෙයුම් පද්ධතිය ලෙස භාවිත වන්නේ Chrome OS එකය. මෙය ලිනක්ස් පාදක කොට නිර්මාණය කරනු ලැබූ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වන අතර  ගූගල් ක්‍රෝම් බ්‍රව්සරය භාවිතයෙන් විවිධ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා පහසුකම් ලබාදෙනු ලබයි.

මෙම ලැප්ටොප් එකක් මිලෙන් ඉතා අඩු අතරම සාමාන්‍ය පරිගණකයකින් කරගැනීමට හැකි සෑම ක්‍රියාවලියක්ම කරගැනීමට හැකියාව ඇත. Chromebook   එකක් ආරම්භයේදී ඔබගේ Gmail ගිනුම හදුන්වා දිය යුතු අතරම අප විසින් සකසනු ලබන ගොනු හා අප විසින කරනු ලබන සෑම ක්‍රියාවලියක්ම ගබඩා වනුයේ අපගේ Google Drive තුලය. සැබෑ ලෙසම අප Chromebook  පරිගණකය කියා භාවිත කරනුයේ අපගේ Gmail ගිනුම හා එහි ඇති පහසුකම් කියා කිවහොත් වඩා නිවැරදිය.

Chromebook නමින් වෙලද පොලට පැමිනෙන ලැප්ටොප් හා ටැබ් වල මෙහෙයුම් පද්ධතිය ලෙස භාවිත වන්නේ Chrome OS එකය. මෙය ලිනක්ස් පාදක කොට නිර්මාණය කරනු ලැබූ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වන අතර ගූගල් ක්‍රෝම් බ්‍රව්සරය භාවිතයෙන් විවිධ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා පහසුකම් ලබාදෙනු ලබයි.

මෙම ලැප්ටොප් එකක් මිලෙන් ඉතා අඩු අතරම සාමාන්‍ය පරිගණකයකින් කරගැනීමට හැකි සෑම ක්‍රියාවලියක්ම කරගැනීමට හැකියාව ඇත. Chromebook එකක් ආරම්භයේදී ඔබගේ Gmail ගිනුම හදුන්වා දිය යුතු අතරම අප විසින් සකසනු ලබන ගොනු හා අප විසින කරනු ලබන සෑම ක්‍රියාවලියක්ම ගබඩා වනුයේ අපගේ Google Drive තුලය. සැබෑ ලෙසම අප Chromebook පරිගණකය කියා භාවිත කරනුයේ අපගේ Gmail ගිනුම හා එහි ඇති පහසුකම් කියා කිවහොත් වඩා නිවැරදිය.

සාමාන්‍යයෙන් මෙම ChromeBook ලැප්ටොප් එකක මිල දැරිය හැකි මට්ටමේ පැවතීම හා මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඉතා කුඩා වීම හේතුවෙන් ඉතා ඉක්මනින් ආරම්භ වන අතරම අඩු විදුලිබලයකින් යුතුය. ලංකාවේ මුදලින් රු 30000 දහසක පමන මුදලකට මෙම පරිගණකයක් ලබාගත හැකි අතර වසර කිහිපයක් පාවිච්චි කල පරිගණකයක් රු 8000 දහසකට පමන මිළදී ගත හැකිය. එදිනෙදා සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලීන් සදහාත් කුඩා ලමුන් සදහාත් මෙය වඩා යෝග්‍ය වේ.

මා විසින් රු 8000 දහසක මුදලකට ඉතා හොද තත්වයේ ChromeBook ලැප්ටොප් එකක් මිළදී ගත් අතර Chrome OS එක ඉවත් නොකරම ඒ තුළ Ubuntu 18.04 LTS මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්ථාපිත කරගන්නා ලදි. මෙහිදී Ubuntu තුළ Wine ස්ථාපිත කරගත් අතර එහි Microsoft Office හා Adobe CC ස්ථාපිත කරගතිමි.

දැන් ඔබ විමසාවී ඇයි Ubuntu දැම්මේ කියලා. අපි සාමානයෙන් භාවිත කරනු ලබන වින්ඩොස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුල ක්‍රියාත්මක වන මෘදුකාංග Chrome OS තුළ භාවිත කිරීම කළ නොහැක. නමුත් Chrome OS එක උඩ Ubuntu දමාගත් පසුව හා Wine ස්ථාපිත කරගත් පසුව ඕනෑම මෘදුකාංගයක් Ubuntu තුළ ධාවනය කළ හැකිය. එනිසාම මා විසින් උබුන්ටු තෝරාගන්නා ලදි .

කොහොමද Chrome OS එකත් සමග උබුන්ටු දාගන්නේ කියලා ඊලඟ බ්ලොග් සටහනින් බලමු.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share