එක්සෙල් තුළට ඇක්සස් වීම

එක්සෙල් යනු දත්ත ගොනු හැසිරවීම සඳහා සහයෝගය ලබාදෙනු ලැබූ මෘදුකාංගයක් නොවුනි. මෙනිසාම අපට බොහෝවිට එකම දත්තය අනවශ්‍ය ලෙස ඇතුලත් කිරීමට සිදුවිය. සැබැවින්ම එක්සෙල් යනු දත්ත ගොනුවෙත් හැසිරවීම සඳහා සහයෝගය ලබාදෙනු ලබන මෘදුකාංගක් නොවීමත් දත්ත ගොනු හැසිරවීම සඳහා භාවිත කරන මෘදුකාංග වල තිබිය යුතු නමුත් නොතිබෙන පහසුකම් එක්සෙල් වල තිබීමත් අපව ඇතැම් අවස්ථාවන්හීදි කරදරයේ දැමීමටත් හේතු විය. උදාහරණයක් ලෙස ගත හොත් worksheet දෙකක් තුළ තිබෙන සම්බන්ධතාවයන්ගෙන් යුතු දත්තයන් (Relational Database) පදනම් කොට pivot table එකක් සකසාගැනීමට අවශ්‍ය වුනි නම් ඒ සඳහා එක්සෙල් වල දත්ත ඇක්සස් වෙත ගෙන ගොස් ඒ අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නගා පසුව නැවත එක්සෙල් වෙත ගෙන ඒමට සිදුවිය.

නමුත් ඔෆිස් 2013 හී එක්සෙල් ඇක්සස් මෘදුකාංගයේ තිබුනු බොහෝ පහසුකම් මේ වන විට එක්සෙල් මෘදුකාංගය වෙත ලබාදී ඇත. worksheet එකක් Table එකක් බවට පත් කරගැනීමටත් මෙම table අතර සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනගා ගැනීමට හැකිවීමත් නිසා එක්සෙල් Spreadsheet එකක් ලෙස සිතා කටයුතු කිරීම පසෙකලා දත්තගොනුවක් යැයි සිතා කටයුතු කිරීම හා සිතීමට පෙළබීම වඩා හොඳයැයි මා සිතමි. මෙහිදී දත්තගොනුවක් සැකසීමේදී අනුගමනය කළ යුතු රීතීන් හා සම්මත ක්‍රමවේදයන් එක්සෙල් මෘදුකාංගය තුළද භාවිත කළ යුතු යැයි මා සිතමි. එසේ කිරීම තුලින් දත්ත ගොනුවක් පාදක කොට අප විසින් විසදනු ලබන ගැටලු එක්සෙල් මෘදුකාංගය මගින් විසදාගත හැකි බව මම විශ්වාස කරමි.

කුඩා උදාහරණයක් ගෙන බලමු.

Table දෙකක් යම්කිසි සමාන field එකක් භාවිත කොට ඒ අතර සම්බන්ධතාවයක් සකසා ගැනීම සඳහා Data ටැබයේ ඇති Relationship යන පහසුකම භාවිත කළ හැකිය. මෙම සම්බන්ධතාවය හදුන්වා දීමෙන් අනතුරුව Pivot Table එකක් සැකසීමේදී මෙම සම්බන්ධතාවයන්ගෙන් යුතු Table වල තිබෙන දත්ත භාවිත කළ හැකිය.

මින් මතුවට එක්සෙල් Spreadsheet එකක් පමනක් නොව Database එකක් ලෙස හැදින්වීම වරදක් නොවේයැයි මා සිතමි. ඒත් කෝ SQL?

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share