ඔබගේ ප්‍රතිචාරය අවැසි මිනිසුන් වර්ණ යොදා හදුනාගනිමු

අප ජීවිතයට මිනිසුන් සමීප වෙන්නේ අපුරු ක්‍රමවලටය. මේ කුමන ක්‍රමයකට මිනිසුන් අපට සමීප වුවත් අප ඔවුනොවුන්ට සලකනුයේ වෙනස් වෙනස් ක්‍රමයන්ගෙන් හා වෙනස් වෙනස් නිර්නායක භාවිත කොට ගෙන කියුවොත් එය නිවැරදිය. ඇතැම් පුද්ගලයන් ජීවිතයට ඉතා වටිනා සිහිවටන ඉතුරු කරනවා සේම ඇතැමුන් අප ජීවිත තුළට එක්ව ජීවිතය කටුක එකක් කරනු ඇත. අප ජීවිත තලා පෙළන මිනිසුන් හා අප ජීවිතයට වැදගත් යමක් එක් කරන මිනිසුන් අප නිවැරදිව හඳනා ගත යුතුය එවිට එම මිනිසුන්ට ක්ෂණිකව ඔබගේ ගෞරවය හා ඔවුන්ගේ අදහසට ඔබගේ ප්‍රතිචාරය ලබාදිය හැකිය.

සියල්ල පරිගණකයට තීරණය කිරීමට ඉඩහසර ලබාදුන් යුගයක බොහෝවිට විද්‍යුත් තැපෑල පදනම් කොට අදහස් ප්‍රකාශ කරන යුගයක ජීවත් වන අප අපට අවශ්‍ය මිනිසුන්, අවශ්‍ය අදහස් හා ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් ක්ෂණිකව අපේක්ෂා කරනු ලබන පුද්ගලයන් ඔබට එක්වැරම හදුනාගත නොහැකි වීම ඔබ ලබන එක්තරා පරාජයක්ය. නමුත් ඔබට මෙම තීරණය ක්ෂණිකව ගත නොහැකිනම් එයද පරිගණකයට බාරදිය හැකිය.

අද පාඩම Outlook ය.

 

උදෑසන Outlook විවෘත කරගනු ලබන අප කුමන පුද්ගයාට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුද? කුමන පුද්ගලයා වැදගත්ද වැනි තීරණ ගැනීමට අදාල විද්‍යුත් පනිවිඩ සියල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම කියවීමට අපට සිදුවේ. නමුත් කලින් ඔබ විසින් කුමක්, කවරෙක් වැදගත්ද යන්න තීරණය කොට ඇත්නම් ඔබට ලැබෙන විද්‍යුත් පනිවිඩය ක්ෂණිකවම වෛර්ණ ගන්වා අක්ෂර ප්‍රමාණය, අක්ෂර වර්ගය වෙනස්කොට දර්ශනය කරවිය හැකිය. මේ සඳහා ඔබ කළ යුත්තේ මේල් ලැයිස්තුව ඉහළ කොටස right click කොට ලැබෙන මෙනුවෙන් View Setting… යන විධානය තෝරාගැනීමය.

 

 පසුව ඔබට ලැබුනු කවුළුවෙන් Conditional Formatting… යන්න තෝරාගන්න, මෙම තීරණය ගබඩා කිරීම සඳහා ඔබ විසින් නමක් සටහන් කිරීමට නැවත කවුළුවක් ලැබෙන අතර එහි හඳුනාගැනීමට පහසුනමක් සටහන් කරන්න පසුව එම කවුලුවෙහි පහතින් දැක්වෙන condition යන්න තෝරාගන්න. පසුව නැවතත් ඔබට කවුළුවක් දැක්වෙනු ඇත.

 

 මෙම කවුළුවෙහි Search for the word(s) යටතේ විද්‍යුත් පනිවිඩය යක් ලැබීමේදී ඔබට සුව්ශේෂී වන වචනයක් හෝ වචන කිහිපයක් සටහන් කළ හැකිය එසේම මෙහි වෙනස් භාවිතයන්ට අදාල කොටස්ද දැකගත හැකිය එම කොටස්ද ඔබට රිසි පරිදි වෙනස් කරගත හැකිය. පසුව Font කවුළුව ලබාගැනීමෙන් පසුව ඉහත ලබාදුන් කොන්දේසීන්ට එකඟ වන විද්‍යුත් පනිවිඩය දැක්විය යුතු Font වර්ගය වර්ණය වෙනස් කොටස් රිසි පරිදි ලබාදෙන්න. දැන් ඔබට ලැබෙන පනිවිඩය අදාල කොන්දේසියට එකඟ වේනම් ඔබ ලබාදුන් වර්ණ හා font එකෙන් වෙනස් කොට දැකගත හැකිවනු ඇත. ඔබට ක්ෂණිකව පහසුවෙන් මෙවැනි පනිවිඩ බලා ගැනීමටත් ක්ෂණික ප්‍රතිචාර ලබාදීමටත් හැකිවනු ඇත.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share