ඔබ සමඟ දොඩමළු වන චැට් බොට් කෙනක් සකසා ගනිමු.

වර්ථමානයේ බොහෝ සේවාවන් සඳහා  කෘතීම බුද්ධිය භාවිත කරනු ලබයි. මෙහිදී බොහෝ විට සේවාවන් ලබාගන්නා පාරිබෝගිකයන් ගේ අවශ්‍යථාවයන් හදුනාගැනීම හා ඔවුන්ගේ සේවාවන් ඉටුකිරීමේ කාර්යය වෙනුවෙන් ඒ සදහාම සැකසූ චැට් බොට් නමින් හැදින්වෙන පහසුකම බොහෝ විට භාවිත කරනු ලබයි.  බොහෝ විට ඇතැම් වෙබ් අඩවි වලට පිවිසුනු පසුව ඔබගේ අවශ්‍යථාවය හදුනාගෙන අවශ්‍යථාවය ඉටු කරදීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුකරනු ලබන්නේ මෙම කථා කරන කුඩා වැඩසටහන් මගිනි. ඔබ මේ වන විටත් මෙවැනි සේවාවක් ඔබ  විසින් ලබාගෙන  ඇතැයි සිතමි.

මෙවැනි දොඩමළුවන හා අවශ්‍ය සේවාවන් පිළිබදව දැනුවත් කරනු ලබන චැට් බොට් එකක් සැකසීමට ඔබත් ආශා කරනු ඇතැයි මා සිතමි. ඔබ Azure භාවිත කරනු ලබයි නම් මෙම ක්‍රියාවලිය ඉතා පහසු ක්‍රියාවලියක් වේ. Azure හි ඇති Bot Service මඟින් බොට්ස් නිර්මානය කිරීම සඳහා මූලික අංගයන් සපයනු ලබයි.  මෙහිදී .NET හෝ Node.js පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇත්නම් කලින් සැකසූ    ඔබට තෝරා ගත හැකි Template  පහක් ඔබට ලබාදෙනු ලබයි. මින් එක්  Template එකක් ඔබට කැමැති C# හෝ Node.js භාෂාවලින් ලබාගත හැකි ඇතර මෙහිදී ඔබට ලැබුනු කේක අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගැනීමෙන් ඔබගේම චැට් බොට් කෙනක් නිර්මාණය කරගත හැකිය.

චැට් බොට් කෙනක් සෑදීම පියවරින් පියවර හඳුනාගනිමු.

Azure Portal වෙත පිවිසෙන්න. ඔබට දැනටමත් දායකත්වයක් නොමැති නම්, ඔබට නොමිලේ ගිණුමක් ලියාපදිංචි විය හැකිය.

නව බෝට් සේවාවක් සාදන්න

Azure Portal හි ඉහළ වම්පස කෙළවරේ ඇති new button එක ක්ලික් කරන්න, එවිට AI + Cognitive Services -> Web App bot යන්න  තෝරන්න.

මෙහිදී පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි තොරතුරු දැක්වෙන අතර මින් Create යන්න ක්ලික් කරන්න.

මෙම ක්‍රියාවලියෙන් පසුව පහත රූපයේ පරිදි ඔබ විසින් සකසනු ලබන Bot Service එක සැකසීමට අවශ්‍යය තොරතුරු  සියල්ල ලබාදිය යුතුය.

මෙහිදී චැට් බොට් සඳහා ලබාදිය යුතු නාමය කලින් කිසිවෙකු විසින් ලබානොදුන් නාමයක් විය යුතු අතර පසුව අනෙකුත් තොරතුරු ඇතුළත් කළ යුතුවේ. මෙහිදී පෙර සැකසූ  Template පහක් C# හා Node.js යන භාෂාවන් දෙකෙන් දැකගත හැකිය.  මින් එකක් තෝරාගැනීම වෙනුවෙන් Bot Template යන කොටස තේරූ පසුව පහත රූපයේ පරිදි එක් එක්  template එකෙහි කාර්යය විස්තර කොට දැක්වෙනු  ඇත. මෙහිදී ඔබ සැකසීමට අදාල බොට් ගේ කාර්යයට අදාල Template එකක් මින් තොරාගන්න.

මෙම තෝරාගැනීමෙන් පසුව අදාල පරිගණක කේත මේ තුළට ඇතුළත් වනු ඇත.  පසුව මෙහි ඇති Create යන බොත්තම තෝරාගැනීමෙන් මෙම ක්‍රියාවලිය අවසන් කළ හැකිය.

සැකසූ  හා ඇතුළත් කරගත් කේත වෙනස් කිරීම

මෙහිදී ඔබ විසින් සැකසූ Bot Service එක ක්ලික් කිරීමෙන් පසුව පහත පරිදි මෙහි  ඇති පහසුකම් දැක්වෙනු ඇත.

මින් BOT MANAGEMENT යටතේ දැක්වෙන Build යන්න තේරීමෙන් පසුව Open online code editor යන්න තේරූ පසුව පහත දැක්වෙන පරිදි අදාල කේත දැක්වෙනු ඇත. මෙම සාම්පල කේත ඔබට වෙනස් කිරීම කළ හැකිය.

මෙම ක්‍රියාවලියෙන් පසුව  සකසා ගත් චැට් බොට් එක ඔබගේ Teams, Facebook, Skype වැනි සේවාවන් වෙත එක් කරගැනීමේ කාර්යයට පියවර තැබිය හැකිය.  ඔබ විසින් සැකසූ චැට් බොට් එක Teams වෙත ඇතුළත් කිරීමට අපේක්ෂා කරයි නම් මින් channels යටතේ දැක්වෙන සේවාවන් වලින්  teams යන්න තෝරාගත හැකිය.

මෙම ක්‍රියාවලියෙන් පසුව ඔබගේ Teams වෙත පහත පරිදි සැකසී චැට් බොට් එක ඇතුළත් වනු ඇත.

මෙලෙසින් ඉතා පහසුවෙන් මෙම සකසා ගත් චැට් බොට් විවිධ කාර්යන් වෙනුවෙන් භාවිත කළ හැකිය. මෙම ක්‍රියාවලිය පියවරින් පියවර සිදුකිරීමෙන් හොද අවබෝධයක් ලබාගන්න.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share