ජාලගත වින්ඩෝස් හා උබුන්ටු පරිගණක Remote ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වීම

තාක්ෂණය වෙනස් වන වේගයෙන් අප වෙනස් විය යුතුයි කියා මම පිලිගනිමි. එබැවින්ම වින්ඩෝස් නැවුම් සංස්කරණය වන Windows 8 නිකුත්වී පැය 2 ක් ගත වීමට මත්තෙන් මගේ පරිගණකයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් පද්ධතිය කරගත්තේ Windows 8 ය, වින්ඩෝස් නැවුම් වන විටම වාගේ උබුන්ටු ලිනක්ස් අලුත් වෙලුම වන 12.04 නිකුත් වූ සැනින් මගේ පරිගණකයෙහි එය ස්ථාපිත කරගැනීමට සිත්විය. ප්‍රශ්නයකට තිබුනේ මා ලඟ ඒ සඳහා වෙනත් පරිගණකයක් නොමැති වීමය. වෙනම පරිගණකයක් නොමැති වුවත් වින්ඩෝස් හී Hyper-V මත Virtual පරිගණකයක් සාදා ඒ තුළ උබුන්ටු ස්ථාපිත කරන ලදි. දෙකම නැවුම් අත්දැකීම්ය, වින්ඩෝස් හී මෙට්රෝ ආකාරයත්, උබුන්ටු හී යුනිටි ඩෙස්ටොප් එකෙහි අත්දැකීමත් මා වින්දෙමි. පහළ රූපය මා එම අත්දැකීම විදින ආකාරයයි.

ඊළඟ අවශ්‍යථාවය වූයේ මෙම උබුන්ටු දැමූ පරිගණකය සමඟ Remote Desktop Connection ආකාරයෙන් සම්භන්ධ වීමය. වින්ඩෝස් පරිගණක දෙකක් Remote Desktop Connection එකක් භාවිතයෙන් සම්බන්ධවීම ඉතා පහසු කටයුත්තක් වුවත් වින්ඩෝස් පරිගණකයක සිට Remote Desktop Connection එකක් මගින් උබුන්ටු පරිගණකයක් සමඟ සම්භන්ධ වනුයේ කෙසේද.

අද පාඩම ඒ පිළිබඳවය

ඔබ උබුන්ටු වෙත ගොස් එහි Dash අයිකනය ක්ලික් කිරීමෙන් පසුව Terminal යන්න සටහන් කිරීමෙන් පසුව ලැබෙන Terminal කවුළුව වෙත ප්‍රවිශ්ඨ වන්න එහි

sudo apt-get install xrdp

දැන් ඔබගේ පරිගණකය Remote සම්භන්ධ වීමට අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් උබුන්ටු වෙත ආරෝපනය කොට අවසන්ය.

ඔබ දන්නා පරිදි Remote Desktop Connection එකක් සකසා ගැනීම සඳහා ඔබට අදාල පරිගණකයේ IP ලිපිනය හෝ පරිගණකයේ නාමය දැනගත යුතුය. IP ලිපිනය දැනගැනීම සඳහා ip a ලෙස terminal එකෙහි සටහන් කරන්න. දැන් උබුන්ටු පරිගණකයේ IP ලිපිනය දැක්වෙනු ඇත.

ඔබ විසින් වින්ඩෝස් හී Run විධානය ක්‍රියාත්මක කොට mstsc ලෙස සටහන් කොට enter යතුර press කරන්න, එසේ නොමැති නම් Remote Desktop Connection සඳහා වන Icon එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඉහත රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයේ කවුළුවක් දැක්වෙන අතර මෙහි උබුන්ටු පරිගණකයේ IP ලිපිනය සටහන් කොට Enter යතුර press කරන්න.

දැන් ඔබ Remote ආකාරයට උබුන්ටු පරිගණකය හා සම්භන්ධ වනු ඇත. දැන් අදාල පරිගණකයේ පරිශීලක නාමය හා මුරපදය ලබා දෙන්න. දැන් ඔබ Remote ආකාරයට උබුන්ටු මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා සම්බන්ධ වනු ඇත. එකම ජාලයක පිහිටි උබුන්ටු හා වින්ඩෝස් පරිගණක Remote ආකාරයට සම්බන්ධ වී එහි දෝශ සැකසීම හෝ වෙනස් කම් කිරීම මෙමගින් ඔබට කළ හැකි වනු ඇත.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share