ජීවිත කාලයටම එක පොතක්

දෛනික ජීවිතයේ බොහෝ විට සටහන් තබාගැනීම වෙනුවෙන් භාවිත කරනු ලබන්නේ සටහන් පොත් හෝ කඩදාසි කොලය. බොහෝ විට මෙම සටහන් පොත් හෝ සටහන් තැබූ කොල අප අතින් නැතිවීමට හෝ හානි වීමට ඇති සම්භාවිතාවය බොහෝ වැඩිය. බොහෝ විට පොත් හා කඩදාසි මත තැබිය හැක්කේ අක්ෂර සටහන් හා රූප සටහන් පමණි. එසේම අප කුමන ලෙසකින් පොතක් තුළ සටහන් තබාගත්තද ඉතා පහසුවෙන් එම සටහන් තැබූ කොටසක් සොයා ගැනීම කළ නොහැකිය. ලෝකය බොහෝ වෙනස් වී ඇත. ඔබ තබන සටහන ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනැම ස්ථානයකදී කියවීමේ හැකියාව ඔබට තිබිය යුතුය. එසේම අපගේ සටහන් තුල වර්ථමානයේදී අක්ෂර හා කුඩා රූපසටහන් වලට අමතරව විඩියෝ , ඕඩියෝ හා පින්තූරද තිබිය යුතුය.

ඉතින් ඔබගේ සටහන් තබාගැනීම වෙනුවෙන් පොත් හා කඩදාසි කොළ වෙනුවට ජීවිත කාලය පුරාම තබාගත හැකි අක්ෂර හා රූපසටහන් පමනක් නොව වෙනත් Digital අංගෝපායන්ද ඇතුළත් කළ හැකි  ලෝකයේ කොහේ සිටිදය ඉතා පහසුවෙන් එම සටහන් වේගයෙන් පරිශීළනය කළ හැකි Digital Note Book එකක් තබාගැනීම වඩා වැදගත් වේ. මේ සදහා අපට Microsoft OneNote භාවිත කළ හැකිය.

මොක්ද මේ වන්නෝට් කියන්නේ.

අපි මෙතෙක් කලක් සටහන් තබාගැනීමට භාවිත කළ භෞතික පොත් වෙනුවට Digital පොතක් ලෙස භාවිත කළ හැකි මෘදුකාංගයක්ය. මෙම මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් අප තබන සටහන් අප විසින් OneDrive තුළ ගබඩා කළ පසුව ලෝකයේ කෙහේ සිටියද අපට සැනෙකින් එම සටහන පරිශීලනය කළ හැකිය. එසේම මෙහිදී එම සටහන කිහිප දෙනෙකු අතර පහසුවෙන් හුවමාරු කරගැනීමට සේම එකම අවස්ථාවේදී කිහිප දෙනෙකුට එනවැර වෙනස් වෙනස් සටහන් ඇතුළත් කිරීමටද පහසුකම් ලබාදේ. මෙම මෘදුකාංගය ඔබගේ ඔබගේ පුද්ගලික පරිගණකයේ සේම ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේද ඇතුළත් කර ගත හැකිය. ඔබගේ ජීවිත සටහන ජීවිත කාලයටම ජීවිතයේ ඕනෑම මොහොතක බලාගැනීම වෙනුවෙන් වන්නෝට් මෘදුකාංගය භාවිත කරනු ලබන ආකාරය පිළිබදව විමසා බලමු.

ඔබ විසින් OneNote මෘදුකාංගය වෙත පිවිසුනු පසුව ඔබ විසින් පළමුව කළයුුතු කාර්යය වන්නේ ඔබගේ සටහන් තබාගැනීම වෙනුවෙන් අලුත් පොතක් (NoteBook ) සකසා ගැනීමයි. මෙහිදී ඔබ විසින් සකසනු ලබන NoteBook එක ‍ඕනෑම අවස්ථාවක බලාගැනීම වෙනුවෙන් ඔබ විසින් OneDrive තුළ ගබඩා කළ යුතුය.

මෙහිදී ඔබ විසින් ඔබගේ NoteBook එක වෙනුවෙන් නමක් ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව Create Notebook යන්න තෝරාගත හැකිය. මෙම ක්‍රියාවලියෙන් පසුව ඔබ විසින් සකසනු ලබන Notebook එක වෙනත් පුද්ගලයන් සමග හුවමාරු කරගන්නවාද නැද්ද යන්න විමසයි. යම් ලෙසකින් ඔබට මෙම අවස්ථාවෙිදීම පුද්ගලයන් හදුන්වාදීමට අවශ්‍යනම් Invite people යන්න තෝරා ඔවුන්ගේ ඊමේල් ගිනුම් ඇතුළත් කළ හැකි අතරම පසුව අවශ්‍යනම් එකතු කිරීම වෙනුවෙන් Not now යන්න තෝරාගත හැකිය.

මෙම ක්‍රියාවලියෙන් පසුව අප විසින් ලබාදුන් නමින් අලුතින් Notebook එකක් පහත පරිදි සැකසෙනු ඇත.

අප විසින් මෙහි සටහන් තැබීමට ප්‍රථමයෙන් මෙහි ඇති ප්‍රධාන කොටස් මොනවාද යන්න විමසා බලමු.

අප විසින් සටහන් කිරීමට අපේක්ෂිත වෙනත් මාතෘකා සටහන් කිරීම වෙනුවෙන් මෙහි ඇති Section යන කොටස භාවිත කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ විසින් සකසා ගත් Notebook එකෙහි Personal, Office, Lecture Note නමින් වෙනස් වෙනස් මාතෘකා, වෙනස් වෙනස් කාර්යන්  වෙනුවෙන් මෙම Section යන කොටස භාවිත කළ හැකිය. මෙහිදී මෙහි ඉහල කොටසෙහි ඇති + බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් අලුතින් Section ඇතුළත් කරගත හැකි අතර මේ සදහා අපට කැමති නම් ලබාදිය හැකිය.

එසේම මෙලෙසින් වෙනස් කාර්යයන් වෙනුවෙන් Section ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව එකම Section එකක් තුළ එක් පිටුවකට වඩා තබාගැනීමේ පහසුකම අපට ඇත. අප විසින් Section එකක් ඇතුළත් කළ පසුව ඒ වෙනුවෙන් එක් පිටුවක් විවෘත වේ. නමුත් එක් පිටුවකට වඩා වැඩියෙන් ලබාගැනීම වෙනුවෙන් + Add Page යන බොත්තම ක්ලික් කළ හැකිය. මෙලෙසින් අපට ඉතා පහසුවෙන් පිටු ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

සාමානයෙන් පිටුවක් ඇතුළත් කරගත් පසුව එම පිටුව තුළ කුමක් ඇතුළත් කරගන්නේද යන්න විස්තර කරගැනීමට පිටුවට නමක් දිය හැකිය. මෙහිදී ඉහත රූපයේ පරිදි ඉහළ කොටසෙහි යම්කිසි මාතෘකාවක් සටහන් කළ පසුව එය පිටුවේ නාමය ලෙස වන්නෝට් විසින් හදුනාගනු ලබයි. මා විසින් Lecture Note නමින් සකසා ගත් Section එක තුළ First Day Note, Second Day Note ලෙස අදාල දිනයන් වෙනුවෙන් පිටු දෙකක් ඇතුළත් කරගෙන ඇති බව ඔබට වටහා ගත හැකියැයිය සිතමි.

මෙලෙසින් පිටු ඇතුළත් කරගත් පසුව ඔබගේ සටහන මෙම පිටුතුළ පහසුවෙන් ඇතුළත් කරගත හැකිය.

මෙහිදී එක් එක් පිටු තුළ අක්ෂර ඇතුළත් කිරීමට අමතරව වෙනත් මාද්‍යයන් යුත් කොටස් ඇතුළත් කිරීම වෙනුවෙන් OneNote හී ඇති Insert යන ටැබය ඉහත රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි භාවිත කළ හැකිය. මෙහිදී පින්තූර, විඩියෝ, ඕඩියෝ සේම දේශනයක් පැවැත්වෙන අවස්ථාවේදී එහි හඩ හා රූපයන් වැනි දේද ඇතුළත් කිරීමේ පහසුකම මෙහි ඇත.  ඔබ විසින් මෙහි ඇති පහසුකම් අවබෝධ කරගන්න.

ඔබ‍ගේ ඉදිරි සටහන OneNote තුළ තැබීමට උත්සාහ කරන්න.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share