ඹ්නෑම දත්ත ගොනුවක් MS Access දත්ත ගොනුවක් බවට පත්කරමු

ලෝකයේ මේ වන විට බොහෝ  දත්ත ගොනු  හැසිරවීමේ මෘදුකාංග දැකගත හැකි වුවත් ඉන් SQL Server, ORACLE, MySQL, MS Access දත්ත ගොනු බොහෝ ජනප්‍රිය වේ. මින් MS Access මෘදුකාංගය ගත හොත් අන් සියළු දත්ත ගොනු වලට වඩා පහසුවෙන් පරිගණක වැඩ සටහන් සමඟ භාවිත කළ හැකිය. අනෙත් දත්ත ගොනු භාවිත කිරීමට නම් වෙනමම ස්ථාපිත කිරීමක් කළ යුතු වුවත් Access දත්ත ගොනුවක් භාවිත කිරීමට MS Access ස්ථාපිත කිරීමක් කළ යුතු නොවේ. එසේම ඉතා වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් හැසිරවීමේ හැකියාවද දැකගත හැකිය. එක් Table එකක 2GB දත්ත ප්‍රමාණයක් වුව ගබඩා කොට හැසිරවිය හැකිය. මෙනිසාම SQL Server, ORACLE, MySQL දත්ත ගොනු වෙනුවෙන් මෙය හොඳ ආදේශකයක් වේ.
 
දත්ත ගොනු හසුරවනු ලබන මෘදුකාංග ගතහොත් ඒ සෑම මෘදුකාංගයකම හැසිරීම එකම ආකාරයෙන් වේ. බොහෝවිට එක් දත්ත ගොනුවකින් දත්ත වෙනත් දත්ත ගොනුවක් වෙත මාරු කිරීමට ඇතැම් විට අපට අවශ්‍ය වේ මේ කාර්යය සඳහා MS Access වඩා වැඩි නම්‍යතාවයක් දක්වයි. 
 
SQL Server, ORACLE, MySQL වැනි ඕනෑම දත්ත ගොනුවක් ඉතා පහසුවෙන් MS Access දත්ත ගොනුවක් බවට පත් කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳව විමසා බලමු. උදාහරණයක් ලෙස MySQL දත්ත ගොනුවක් MS Access දත්ත ගොනුවක් බවට පත් කරගත යුතුනම් ඔබ විසින් කළ යුත්තේ MySQL දත්ත ගොනුව සඳහා වන ODBC Driver එක අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බාගත කිරීමය. පසුව එය ස්ථාපිත කරගැනීමෙන් පසුව පහත රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයෙන් ODBC Data Source එක හදුන්වා දිය යුතුය ඒ සඳහා Create New Data Source යටතේ දැක්වෙන MySQL Driver එක හඳුන්වා දෙන්න පසුව MySQL වලට අදාල පරිශීලක රහස් කේතය සටහන් කරන්න. 
 
 ්‍ර

 දැන් ඔබ විසින් MS Access මෘදුකාංගය විවෘත කරගැනීමෙන් පසුව හිස් දත්ත ගොනුවක් සකසා ගන්න පසුව EXTERNAL DATA ටැබය තෝරාගැනීමෙන් පසුව ODBC Database යන්න තොරාගන්න පසුව පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඔබ විසින් සකසා ගත් ODBC සම්බන්ධය හඳුන්වා දෙන්න.

දැන් MySQL දත්ත ගොනුවවෙහි ඇති දත්ත හා එහි සියල්ල  Access දත්ත ගොනුවක්  ආකාරයට පරිවර්ථනය වේ. මේ ආකාරයෙන් ඕනෑම දත්ත ගොනුවක් MS Access බවට පත් කරගැනීමටත් හැකිය. මෙම ඇක්සස් ගොනුව වෙනත් දත්ත ගොනුවක් බවට පරිවර්ථනය කරනු ලබන ආකාරය වෙනත් ලිපියකින් සලකා බලමු.

Related posts

Leave a Comment

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
LinkedIn