අපි OneDrive හදුනා ගනිමු

OneDrive යනු කුමක්ද … OneDrive යනු ඔබ විසින් සකසු ලබන ඕනෑම ගොනුවක් සුරක්ෂිතව ගබඩා කොට  තබා ගත හැකි ස්ථානයක් කිවහොත් නිවැරදිය. OneDrive යනු   Remote Storage එකක් සිංහලෙන් කියුවොත්  දුරස්ත ගබඩා ස්ථානයක් වනවා. මෙය අපගේ පරිගණකයට සම්බන්ධ භෞතිකව ස්පර්ෂ කළ හැකි ගබඩා ස්ථානයක් නොවේ නමුත් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අපගේ ගොනු මෙහි ගබඩා කොට තබාගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා

පරිගණකයක්, ලැප් ටොප් එකක් හෝ මොබයිල් ඩිවයිස් එක් භාවිතයෙන් ඔබගේ ගොනු මේ තුළ පහසුවෙන් ඇතුළත් කරගැනීමටත් සැකසූ  ගොනු මිතුරන් හෝ කාර්යාලයේ කාර්ය මන්ඩලය සමග ඉතා පහසුවෙන් හුවමාරු කරගැනීමටත් මෙමගින් ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා.

ඔබගේ ගොනුව වෙනත් පුද්ගලයෙකු සමග හුවමාරැ කරගැනීම වෙනුවෙන හෝ වෙනත් උපකරණයකින් විවෘත කරගැනීම වෙනුවෙන් පෙන්ඩ්‍රයිව් එකක ගබඩා කිරීම හෝ ඊ මේල් කිරීමට ඔබට දැන් අවශය වෙන්නේ නෑ. අන්තර් ජාල පහසුකම ඇත්නම් ලෝකයේ කොතනක සිටියත් මොන උපකරණක් භාවිත කළත් OneDrive තුළ ගොනු ගබඩා කිරීමටත් එහි වෙනස් කම් කීරීමටත් හැකියාව අපට ලැබෙනවා.

ඔබට මයික්‍රිසොෆ්ට් ඊ මේල් ගිනුමක් ඒ කියන්නේ ලයිව්, හොට් මේල්, හෝ අවුට්ලුක් ගිනුමක් ඇත්නම් ඔබට මේ වන විටත් OneDrive හී ඉඩ ප්‍රමාණක් නොමිලේම හිමිව තිබෙනවා. ඔබගේ ඊ මේල් ගිනුමට පිවිසුනු පසුව ඇප් ලොන්චර් අයිකනය තේරීමෙන් පසුව OneDrive වෙත පහසුවෙන් පිවිසීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබගේ පරිගණකයේ ඇති ගොනුවක් මේ තුළ ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය වේ නම් මෙහි ඇති අප් ලොඩ් යන අයිකනය ක්ලික් කිරීමෙන් අදාල ගොනුව හදුන්වා දීමෙන් ගොනුව ගබඩා කිරිමේ හැකියාව අපට ලැබෙනවා. එසේම OneDrive තුළ ඇතුළත්න  තිබෙන ඔපිස් ගොනුවක් අදාල මෘදුකාංගය මගින් විවෘත කරගැනීමෙන් තොරව වෙබ් බ්‍රවුසරයෙ කියාත්මක වන ඔපිස් ඔන්ලයින් පහසුකම මගින් වෙනස්කම් කිරීමට පහසුකම් හිමිවෙනවා.

එසේම එක වැර ගොනු කිහිපයක් ගබඩා කිරීමට අවශ්‍යනම් අදාල ගොනු තෝරාගැනීමෙන් අනතුරුව Drag and Droup  කිරීම මගින් පහසුවෙන් ගබඩා කොට ගැනීමෙන් හැකියාව අපට හිමිවෙනවා.

ඔබ විසින් ඔපිස් මෘදුකාංග කට්ටලය භාවිතයෙන් සකසනු ලබන ගොනු OneDrive තුළ ගබඩා කිරීම සදහා වෙබ් බ්‍රව්සරයක් මගින් OneDrive වෙත පිවිසීමට අවශ්‍ය නොවේ උදාහරණයක් ලෙස ඔබ වර්ඩ් මගින් සැකසන ගොනුවක් OneDrive තුළ ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ෆයිල් සේව් යන්න තේරීමෙන් අනතුරුව OneDrive යන්න තේරීමෙන් පසුව ඔබගේ ඊමේල් ගිනුවේ තොරතුරු ලබාදීමෙන් අනතුරුව ඔබගේ OneDrive එක තුළ ගොනුව ගබඩා කිරීමටත් වෙනත් අවස්ථාවක නැවත විවෘත කොට වෙනස් කම් කිරීමටත් වෙනත් පුද්ගලයන් සමග හුවමාරු කරගැනීමටත් හැකියාව ඔබට ලැබෙනවා.

ජීවිතය පහසු කරගැනීමට ඔබගේ ඕනෑම ගොනුවක් මේ තුළ සුරක්ෂිතව ගබඩා කර ගැනීම වෙනුවෙනුත් OneDrive ඔබට බාවිත කරනුන පුලුවන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.