විනාඩි කිහිපයකින් Presentation එකක් සකසා ගත හැකි Sway හඳුනාගනිමු

හිතන්න ඔබට පැය කිහිපයක් ඇතුළත Presentation එකක් කරන්න ඕනේ. ඔබේ අතේ Presentation එකක් හදාගන්න ලැප්ටොප් එකක් පරිගණකයක් නෑ දැන් මොකද කරන්නේ.  ඇත්තටම ඔබ Sway ගැන දන්නවා නම් ඔබ කළබල වෙන්න ඕනේ නැ ඔබ අත ඇති ටැබි එක ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා Presentation එක විනාඩි කිහිපයකින් අලුත් ආකාරයෙන් හදාගන්න පුලුවන්. මෙච්චර කලක් Presentation හදන්න පාවිච්චි කළ PowerPoint දැන් ඔබට ඕනවෙන්නේ නෑ .  ඉතා කෙටි කාලයකින් Presentation එකක් හදලා Presentation එක කරන්නත් කලින්  අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බෙදාගෙන  මිතුරන්ගෙන් අදහස් අරගෙන නැවත වෙනස් කරගන්නත් මෙමගින් හැකියාව තිබෙනවා

මොකක්ද මේ sway. ලොකය වෙනස් වෙලා බොහෝ විට ඔබගේ අදහස ලෝකයා වෙත ගෙනියන්න ඔබගේ කථාව ලෝකයාට කියන්න අලුත් මගක් විවර වෙලා තියෙනවා කියුවොත් ඒ තමයි Sway ඔන්ලයින් Contents  හා Presentation සකසා ගන්නට උදවු කරන සේවාවක් කියලා කියුවොත් නිවැරදිය.

ඔබට ඹපිස් 365 ගිනුමක් තිබේ නම් හෝ Microsoft ඊමේල්  ගිනුමක් ඇත්නම් ඕනෑම විටක පහසුවෙන් ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම ඔබගේ කථාව අන්තර්ජාලයේ සටහන් කර තබන්න පුලුවන්.

ඉතා පහසුවෙන් අන්තර්ජාලයෙන්ම රෑප විඩියෝ හා වෙනත් තොරතුරු සොයා ගෙන අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හා හුවමාරු කරගැනීමට මේ තුල පහසුකම් ලබා දී තිබෙනවා.

අපි Sway භාවිත කොට සම්පූර්ණ Presentation එකක් සකසා ගන්නා ආකාරය මීළඟ  Blog සටහනින් විමසා බලමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.