වෙබ් අඩවියක ලැයිස්තුවක් එක්සෙල් වෙත ක්ෂණිකව ගෙන එන්නේ කෙසේද

වෙබ් අඩවියක Table  ඇතුළත් කොට ඇති තොරතුරු Excel වෙත ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරනු ලබයි නම් අප විසින් එම වෙබ් අඩවියට ගොස් Table එකෙහි තොරතුරු Copy කොට එක්සෙල් වෙත ගොස්  Paste කිරීම සාමාන්‍යයෙන් කළ හැකිය. මෙහිදී මෙය සරළ දෙයක් ලෙස පෙනුනද එසේ පිටපත් කරගත් තොරතුරු එස්සෙල් හී ඇති නොයෙකුත් පහසුකම් භාවිතයෙන් නැවත වතාවක් අපට අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගැනීමට සිදුවේ. එහිදී ඒ සඳහා අපට මහත් ආයාසයක් දැරිය යුතු වන අවස්ථා දැකගත හැකිය.
උදාහරණයක් ලෙස තැපැල් සංකේත අංකය ඇතුළත් කොට ඇති වෙබ් අඩවියකින් එම තොරතුරු එක්සෙල් වෙත පිටපත් කරගත යුතුයැයි සිතමු. මෙවැනි වෙබ් අඩවියක සාමානයෙන් Table එකක් ලෙස තොරතුරු සටහන් කොටෙ ඇත්නම් අදාල වෙබ් ලිපිනය කොපි කොට තබාගන්න. 
පසුව ඔබ විසින් කළ යුතු වන්නේ Excel හී Data Tab එකට ගොස් ඉන් GetData යටතේ ඇති From Other Sources යටතේ ඇති From Web යන්න තෝරාගැනීමය. පහත රෑපයේ එය දැක්වේ.
පසුව ඔබට ලැබෙන   From Web නමින් යුත් කවුළුවෙහි URL යන කොටසෙහි ඔබ විසින් පිටපත් කරගත් වෙබ් ලිපිනය පහත රූපයේ පරිදි ඇතුළත් කරන්න.
මෙහිදී අප ලබාදුන් වෙබ් පිටුවෙහි එක් Table එකක් හෝ ඊට වැඩි ගනනක් ඇත්නම් එම සියල්ල වෙන්වෙන්ව  එක්සෙල් වෙත පහත රූපයේ පරිදි දැක්වෙනු ඇත.
මෙහිදී ඔබ විසින් එක් Table එකක් තෝරාගත්තේ නම් එහි සියළු තොරතුරු දකුනු පස කොටසෙහි දැක්වේ. මෙහිදී ඔබට Table එකක් හෝ කිහිපයක් තොරාගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම කවුළුවෙන් Load යන්න තෝරාගන්න. එවිට අදාල තොරතුරු Excel වෙත ඇතුළත් කරගත හැකිය. මෙහිදී එය Table ලෙස හෝ Pivot Table හෝ Pivot Cart ලෙස හෝ ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනු ඇත.
මෙලෙසින් වෙනත් වෙබ් අඩවි වල Table ලෙස ඇතුළත්ව ඇති තොරතුරු ඉතා පහසුවෙන් Excel වෙත  ලබාගැනීම කළ හැකිය. එසේම මෙලෙසින් වෙනත් වෙබ් අඩවි වල ඇති තොරතුරු හා Excel අතර සම්භන්ධතාවයක් සකසා ගැනීමෙන් එම වෙබ් අඩවි වල තොරතුරු අලුත් කරන සෑම අවස්ථාවකම නැවුම් තොරතුරු සමගින් අපගේ Excel ගොනුව යාවත් කාලීන කරගැනීමේ හැකියාවත් අපට ලැබේ.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share