අහස්කුස තුළ සටහන්ව ඇති අපගේ ඔෆිස් ගොනු.

Office 2013 මට ද ඔබටද අලුත්ම අලුත් අත්දැකීමක් නොවුනද මෙහි ඇති එක් සුවිශේෂී පහසුකමක් මා සිත් ගතිමි. එනම් මෙහි ඇති SkyDrive පහසුකමයි. අප විසින් ඔෆිස් නවතම වෙලුම භාවිත කරනු ලබයි නම් ඔබ විසින් ඒ සඳහා Microsoft live ගිනුම් අංකයක් ආරම්භයේදීම ලබාදිය යුතුවේ. මෙහිදී අප Live ගිනුමෙහි ඇති SkyDrive හා සම්බන්ධ වීම ස්වංක්‍රීයව සිදුවෙනු ඇත. සාමාන්‍යයෙන් අප විසින් පරිගණකය භාවිත කොට සකසනු ලබන ගොනුවන් අපගේ පරිගණයේ සංයුක්ත තැටියේ හෝ pen drive එකක් තුළ ගබඩා කිරීම පැරණි අත්දැකීම වූවද ඔෆිස් 2013 හි ඒ වෙනුවට නිතැතින්ම යොමුකරවනුයේ SkyDrive එක වෙතය.

මෙහි ඇති වාසි බොහෝමයක් වේ.

මෙම ගොනුව ගබඩා වනුයේ SkyDrive එකෙහි වීම හේතුවෙන් එය හානි වීමේ අවදානම අඩුය.

එසේම ඔබ විසින් මෙම SkyDrive එක Desktop, Laptop, Tab හෝ Phone එකක් මගින් පිවිසීමේ හැකියාව ඇති නිසා එකම ගොනුව විවිධ මාධ්‍යයන්ගෙන් විවෘත කරගත හැකිවේ.

ඔබ විසින් ඔෆිස් 2013 වෙත ප්‍රවිශ්ඨ වූ පසුව ආරම්භයේදීම ඔබගේ Live ගිනුම් අංකය විමසන අතර මෙය ලබාදීමෙන් මෙම SkyDrive පහසුකම ලබාගත හැකිය.

ඔබ විසින් මේ වන විටත් මෙම Live ගිනුම ලබාදී නොමැතිනම් ඕනෑම ඔෆිස් මෘදුකාංගයක File යටතේ ඇති Account යන්න තේරීමෙන් Live ගිනුම් අංකය ලබාදෙන්න.

දැන් ඔබ කොතැනක සිටියත් කුමන ආකාරයක පරිගණකයක් හෝ ස්මාට් ෆෝන් එකක් භාවිත කළද ඔබ ගබඩා කළ ගොනුව ඒ කුමන හෝ උපකරණයක් භාවිතයෙන් විවෘත කරගත හැකිය. කාර්යාලයේ පරිගණකයේ සකසමින් සිටි ගොනුවෙහි ඉතිරි කොටස ඔබ මඟ යන අතර වාරයේ ඔබගේ ලැප්ටොප් එක භාවියෙන් සම්පූර්ණ කිරීමටත් තවදුරටත් වැඩිදියුනු කිරීම් ඔබගේ ෆෝන් එක භාවිතයෙන්ද කළ හැකිය. ඔබ දැන් සැබෑ නිදහස් මිනිසෙකි.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share