ඉදිරිපත් කිරීම පුරාවටම සංගීතයට සවන්දෙමු

ඔබ ඔෆිස් 2010 භාවිත කරන අයෙකුනම් එහි පහසුකම් වලින් සැබෑම වින්දනයක් ඔබ ලබා ඇත. එසේම අලුතින් ඔබ වෙත භාවිත කිරීමට ලැබී ඇති ඔෆිස් 2013 හි පහසුකම් පිළිබඳ දැනගැනීමට ඔබ කැමැත්තෙන් පසුවනවා ඇත. මෙහි ඇති වඩා වැදගත්ම පහසුකම වනුයේ ඔබගේ ක්‍රියාකාරකම් සියල්ලම පාහේ පහසුවෙන් SkyDrive එසේත් නොමැතිනම් Cloud හී පහසුවෙන් ගබඩා කළ හැකි වීමයි.

අද පාඩම ඔෆිස් 2013 හි පවර්පොයින්ට් මෘදුකාංගයේ ඇති අලුත්ම පහසුකමක් පිළිබඳවය. අප බොහෝ විට ඉදිරිපත් කිරීමක් Audio ගොනුවක් ඇතුළත් කළවිට එය ක්‍රියාත්මක වූයේ එය ඇතුළත් කළ Slide එකෙහි පමණි. බොහෝ විට අදාල Audio එක Slide කිහිපයක ක්‍රියාත්මක විය යුතු වුවද එම ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමට හැකියාව නොතිබුනි නමුත් ඔබ ඔෆිස් 2013 භාවිත කරයි නම් එම ක්‍රියාවලිය පහසුවෙන් කළ හැකිය. පහත තිරසටහන බලන්න.

මෙහිදී අප විසින් Audio එකක් ඇතුළත් කර ගත් පසුව Play Across Slides යන්න තේරීමෙන් Slide කිහියක් පුරා එම Audio ගොනුව වාදනය වනු ඇත. බොහෝ විට මෙම පහසුකම අපගේ ඉදිරිපත් කිරීම් නව ආරකින් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබව පොලබවනු ඇත.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share