සැමට හැකි වේලාවක රැස්වීම පවත්වමු

ඔබට යම් කිසි කාර්යක් වෙනුවෙන් ඔබගේ කාර්යාලයේ කාර්යය මංඩලය සමග  Meeting එකක් තියන්න අවශ්‍ය වුවත් එම ක්‍රියාවලියට සුදුසු වෙලාවක් දිනයක් වෙන්කරගැනීම ඉතා අපහසු කාර්යක් වේ. බොහෝවිය ඔබ විසින් යෝජනා කරන දිනයක හා වෙලාව තුල මෙයට සහභාගී වීමට ඇතැම් පුද්ගයන්ට හැකි වුවත් කලින් යොදාගත් විවිධ කාර්යන් නිසා  ඇතැම්  අයට සහබාගී වීමට හැකියාව නොලැබෙනු ඇත. යම් කිසි ලෙසකින් ඔවුන්ගේ කැලැන්ඩරය ඔබ සමග බෙදාගෙන ඇත්නම් ඔබ යෝජනා කරන වෙලාවට ඔවුන්ට සහභාගිවිය හැකිද නොහැකිද යන්න ඔබටම සොයාබැලිය හැකි නමුත් ඔවුන්ගේ කැලැන්ඩරය ඔබ සමග හුවමාරු කොටගෙන නොමැති නම් එය තරමක් කරදර කාරී ක්‍රියාවලියක් වනු ඇත.…

Read More

අපි කණ්ඩායමක් ලෙස එක්ව වැඩකරමු.

කිසියම් වූ කාර්යයක් සාර්ථකව අවසන් වන තෙක් අඛන්ඩව පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් කණ්ඩායමක් ලෙස සාමූහික ලෙස කටයුතු කිරීම පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවේ.  කණ්ඩායමක් ලෙස  එක් වැඩබිමක (workplace) සේවය කිරීමේදී බොහෝ පහසුකම් අපට තිබිය යුතු වේ. බොහෝ විට එකි නෙකා අතර සිදු කරගන්නා කථාබහ කන්ඩායමක් ලෙස ගන්නා තීරණ වෙනුවෙන් විවිධ වූ සංනිවේදන මෙවලම් මෙහිදී භාවිත කළ යුතුවේ. එසේම විවිධ ආකාරයෙන් සටහන් තබාගැනීම සටහන් පවත්වාගෙන යාම සහ වෙනත් ඇමුණුම් භාවිත කිරීමට අපට සිදුවේ. මෙම ක්‍රියාවලීන් සංක්‍රීරණ වනුයේ වෙනස් ස්ථාන වල සිට කණ්ඩායමක් ලෙස එක්ව වැඩ කිරීමේදීය. නමුත් කණ්ඩායමක් ලෙස සේවය කිරීමේ කාර්යය වෙනුවෙන් Microsoft Teams ඔබ…

Read More

සමීක්ෂණයක්, ප්‍රහේලිකාවක් හෝ තොරතුරු එක්රැස් කිරීමක් දත්ත විශ්ලේෂණයක් කරන්න උවමනාද

සමීක්ෂණයක්, ප්‍රහේලිකාවක් හෝ ඔබට එක්රැස්කරගත යුතු තොරුතුරු  එක්රුස් කරගෙන එම තොරතුරු විශ්ලේෂණය කොට විවිධ වූ තීරණ ගැනීම වෙනුවෙන් ඔබ විසින් දැනට භාවිත කරනුයේ කුමන මෙවලමක්ද?. ඔබ පරිගණක මෘදුකාංගයක් හෝ හෝ අන්තර්ජාලයේ ඇති වෙනත් සේවාවක් මේ වන විටත් ලබාගන්නවා වන්නට පුළුවන. නමුත් වඩා වැඩි පහසුකම් රාෂියකින් යුතු Office 365 සමඟ අපට ලැබෙන Forms පහසුකම වඩා නම්‍යශීලීව අපට අවශ්‍ය තොරතුරු එක්රැස් කිරීමට අවශ්‍ය පරිදි ඒ සඳහාම වන පොරමයන් සකසා ගැනීමටත්. එම පොරමයෙහි පරිශීලකයන් විසින් ඇතුළත් කරනු ලබන දත්තයන් ඉතා පහසුවෙන් විශ්ලේෂණය කිරීමටත් මෙමගින් අපට පහසුකම් ලබාදෙනු ලබයි. පරිශීලකයන් විසින් ඇතුළත් කරනු ලැබූ…

Read More

File ටික මකා අතීතය අමතක කළ හැකිද? ඔබට සතුටුයිද දැන්

අප විසින් පරිගණකය උපයෝගී කොට සැකසූ ගොනුවක් අපට අවශ්‍ය නොවේ නම් හෝ එය පරිගණකයේ කොහේ හෝ තිබීම අනවශ්‍ය යැයි අප සිතුවොත් කරන කාර්යය වනුයේ එම ගොනුව මකා ඉවත් කිරීමයි. බොහෝ විට ඔබ විසින් ඉවත් කරන පරිගණක ගොනුව Recycle Bin එකෙන්ද ඉවත් කොට ඔබ ගොනුව මකා දැමුවායැයි කියා සතුටු වනු ඇතරම මම ඒක Format කලා යැයි සිතමින් සතුටු වනු ඇත. නමුත් අප විසින් මෙලෙසින් ඉවත් කරනු ලබන ගොනු නැවත ලබාගැනීමට නොහැකිද? පිලිතුර ඉතා භයානකය. ඔබ පරිගණකය හෝ ඒ ආශ්‍රිත මාධ්‍යක් යොදාගෙන සකසුනු ලබන කුමන ආකාරයක ගොනුවක් වුව නැවත වතාවක් ලබාගැනිමේ හැකියාව…

Read More

Microsoft Flows යනු කුමක්ද

පිළිවෙලින් විය යුතු ක්‍රියාවලියක් ස්වයංක්‍රීයව සිදු කරගැනීමේ කාර්යය සඳහා Flows අපට භාවිත කළ හැකිය. SharePoint තුළ තිබූ workflow යන අදහස වැඩිදියුණු කිරීමක් ලෙස Flows හදුන්වා දිය හැකිය. Office 365 තුළදී එක් එක් වැඩසටහන් වල සිදුකරන ක්‍රියාවලීන් පියවරින් පියවර සිදු කරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් Flows අපට වර්ථමානයේදී භාවිත කළ හැකිය. මෙහිදී Office 365 හී දක්නට ලැබෙන විවිධ පද්ධති තුල ඇති පහසුකම් එකින් එක සම්බන්ධ කොට හා වෙනත් පද්ධති අතර සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමේ පහසුකම මෙමගින් අපට හිමිවේ. Flows එසේත් නැතිනම් ප්‍රවාහක් අපගේ අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් පෙළගස්වා ගන්නා ආකාරය පිළිවෙලින් විමසා බලමු. ඔබ විසින්…

Read More